+31 (0)70 24 00 956 info@solitt.nl

Publicaties van Nienke Smeets

Territoriale of nationale werking van de Wwft-meldplicht?

Tijdschrift voor Financieel Recht nr. 1/2 februari 2015, p. 19 – 21.

Instellingen die kennis krijgen van ongebruikelijke transacties, moeten deze op grond van de Wwft melden bij de FIU. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in veel andere landen. Maar hoe zit die meldplicht bij grensoverschrijdende transacties? Is sprake van een territorialiteitsbeginsel, een nationaliteitsbeginsel, of geldt wellicht het Home Member State principle? Een eenduidige, kenbare norm is gewenst.

Lees Territoriale of nationale werking van de Wwft-meldplicht? (pdf)

Wet Huis voor Klokkenluiders, Een papieren tijger?

OR informatie 9 September 2016, p. 24 – 25.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Wat betekent deze wet voor organisatie? Zijn potentiële klokkenluiders hiermee daadwerkelijk beschermd? Welke rol speelt de bedrijfscultuur hierin? En waar moet je als ondernemingsraad (OR) op letten bij een klokkenluidersregeling?

Lees Wet Huis voor Klokkenluiders, Een papieren tijger? (pdf)

Arbobeleid voor de chemische sector: de Handreiking REACH en Arbo

De Inspectie SZW waarschuwt dat het in de chemische industrie veel overtredingen constateert van REACH, de Europese verordening voor chemische stoffen, en komt met een Handreiking om werkgevers te helpen hun arbobeleid op peil te krijgen. Veel hulp hoeft de ondernemer echter niet te verwachten.

Lees Arbobeleid voor de chemische sector: de Handreiking REACH en Arbo (pdf)

Wat behelzen het verdedigingsbelang en noodzaakscriterium?

Advocatenblad 29 november 2012, p. 39

Het Wetboek van Strafvordering kent een strikt systeem voor het beoordelen van getuigenverzoeken. Sinds 2007 heeft de Hoge Raad de scherpe kantjes er vanaf gehaald: harde wettelijke termijnen lijken te zijn ingeruild voor beoordelingen aan de hand van de omstandigheden van het geval. De kans van slagen staat of valt met een goede motivering van het verzoek.

Lees Wat behelzen het verdedigingsbelang en noodzaakscriterium? (pdf)

blauwe-streep

Contactgegevens

mr. N. Smeets

T +31 (0)70 2400956
M +31 (0)6 55322921
F +31 (0)70 2400957

ns@solitt.nl

Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

download vCard